Úsporná opatření ve společnosti MOSER LEGNO s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem řešeného projektu je výměna stávající technologie, jež má relativně značnou spotřebu elektrické energie. Z tohoto důvodu je třeba totu technologie nahradit novou, díky čemuž dojde k výrazné úspoře energie při nulových přímých emisích CO2.

  • Úsporná opatření ve společnosti MOSER LEGNO s.r.o.
  • Úsporná opatření ve společnosti MOSER LEGNO s.r.o.