Rakev pro Kardinála Miloslava Vlka

Rakev pro Kardinála Miloslava Vlka

Naše Firma Moser Legno byla požádána Arcibiskupstvím pražským, zdali bychom nezajistili důstojnou rakev pro zemřelého Kardinála Vlka.

Požadavkem Arcibiskupství byla jednoduchá rakev z tvrdého dřeva, kterou umělecký kovář osadí speciálním kováním a křížem.

Byl vybrán model Toscana, který musel být vyroben v délce 2 metry 30 centimetrů a šířce 75cm, a to z důvodu nasazení tzv. mitry (obřadní pokrývka hlavy vysokých církevních hodnostářů) a kněžského roucha.
V této rakvi pak bude tělo zesnulého kardinála vystaveno ve svatovítském chrámu a v kostele sv. Benedikta na Hradčanech.

Dále bylo rozhodnuto, že ostatky kardinála Miloslava Vlka budou po pohřbu uloženy v arcibiskupské kapli svatovítské katedrály, ve speciální rakvi, kterou pro 
pražské arcibiskupství vyrobila naše mateřská firma v Rakousku Moser-Holzindustrie. Pro tento účel byla vybrána celokovová rakev Verona.

Bylo pro naši firmu velkou ctí, podílet se alespoň svým umem, na zajištění důstojného rozloučení s panem Kardinálem Miloslavem Vlkem
emeritním arcibiskupem pražským.

  • Dubová rakev "Toscana"
  • Kovová rakev "Verona"
  • Rakev pro Kardinála Miloslava Vlka
  • Rakev pro Kardinála Miloslava Vlka
  • Rakev pro Kardinála Miloslava Vlka
  • Rakev pro Kardinála Miloslava Vlka